Aanpassing procedure moederschapsbescherming?

Monday, June 19, 2017

Bij sommige bedrijven werden er in de risicoanalyse bepaalde maatregelen genomen rond borstvoeding. Als hun werkneemsters borstvoedingsverlof willen, komen ze vaak op consultatie bij de arbeidsgeneesheer. Sommige mutualiteiten beschouwen deze consultatie als een ‘arbeidsdag’. IDEWE stelt daarom een aanpassing van de procedure moederschapsbescherming voor die zowel voor de werkgever als de werkneemster voordelen biedt.

Lees meer